Pocztówki znad…

pocztowki_rwe_tn„Pocztówki znad krawędzi” to niestety nie mogą być – bo już były (i to nie jedna, a dwie, i do tego całkiem udane: nr 1 i nr 2). A jeśli nawet mogłyby być znad krawędzi, to byłaby to zapewne krawędź dobrego smaku. No i byłyby to raczej pocztówki spod tej krawędzi, a nie – znad niej.

Zostaliście ostrzeżeni. Lub zachęceni – niepotrzebne skreślić.

Czytaj dalej